Banktorget1.jpg

Banktorget

Banktorget ligger i Strømmen sentrum, midt på hovedgata. Dette er høyeste blokken i området og ble ferdigbygd i 2018. Det er høy standard og moderne arkitektur. De første etasjene er beregnet for næring mens resten av blokka er leiligheter.


Det er store og fine vindusflater som gir god profilering, samt at alle næringsseksjonene har egne inngang fra gateplan. Det er eget parkeringshus i kjeller med lademuligheter for El-bil.


Lokalområdet er kjent for sine næringer og har stort utvalg på alt fra restaurant til kontor. Tett befolket og eiendommen ligger innenfor området «Strømmen Øst», hvor kommunen arbeider med en områderegulering for å legge til rette for fortetting i Strømmen sentrum.

 
Banktorget3.jpg
Banktorget2.jpg
Banktorget4.jpg
 

Besøksadresse

Thomas Heftyes gate 50,

0267 Oslo

Postadresse

c/o JH Forvalter AS

Postboks 433 Skøyen,

0213 Oslo