Kontaktinformasjon

Thomas Heftyes gate 50
0267 Oslo

 

Besøksadresse

Thomas Heftyes gate 50,

0267 Oslo

Postadresse

c/o JH Forvalter AS

Postboks 433 Skøyen,

0213 Oslo

 

©2021 Copyright by Viken Handelseiendom AS