Om oss

Viken Handelseiendom AS har spesialisert seg på kjøp og utvikling av nærings- og handelsseksjoner i Oslo og omegn, og har gjennom etablerte partnerskap lang erfaring med forvaltning, utvikling og utleie av næringseiendom. Selskapet har som mål å bli en vesentlig aktør innen utvikling og forvaltning av næringslokaler på gateplan. Selskapets forretningsmodell er å tilføre sine eiendommer merverdier gjennom tilpassing av lokalene og optimalisere leietakersammensetningen.

Utover kapitalavkastning på kjøpstidspunkt ser selskapet alltid etter eiendommer med utviklingsmuligheter. Selskapet har kompetanse på utvikling av handelseiendommer gjennom riktige grep i samarbeid med sine arkitekter og leietakere. Selskapet kjøper også næringsseksjoner i byggeprosjekter under oppføring, hvor det er fordelaktig å komme inn i en tidlig fase for å kunne tilpasse lokalene og planlegge for god leietakersammensetning som er tilpasset prosjektets nærmiljø.

Selskapet ønsker å eie flere seksjoner i samme prosjekt, eller med nærhet til hverandre for å kunne optimalisere leietakersammensetningen, og leie ut til konsepter som er komplementære heller enn konkurrerende og således tilføre selskapet, så vel som området, merverdier.

Typiske brukere er små og mellomstore bedrifter som kan være restauranter, kafeer, bakerier, salonger, butikker og kontor. Selskapet har erfaring fra alle type leieforhold og dermed er fleksible for kunden. Viken Handelseiendom har god dialog og samarbeid med aktører i alle ovennevnte konsepter, og har vesentlig kontakter hos mulige leietakere både med og uten kjedetilknytning.

 

Ansatte

Viken Handelseiendom AS - Finn Tore Strand

Navn: Finn-Tore Strand
Stilling: Styreleder

Mobil: 920 32 682

Epost: fts@forvalter.no

Viken Handelseiendom AS - Baard Solbekk Sørensen

Navn: Baard Solbekk-Sørensen
Stilling: Styremedlem

Mobil: 982 63 520

Epost: bss@forvalter.no

Viken Handelseiendom AS - Rizwan Hasan

Navn: Rizwan Hasan
Stilling: Økonomiansvarlig

Mobil: 455 57 670

Epost: rh@vikenhandelseiendom.no

Viken Handelseiendom AS - Petter Pettersen

Navn: Petter Pettersen
Stilling: Eiendomssjef

Mobil: 417 81 406

Epost: petter@vikenhandelseiendom.no

 

Ledig stilling

Er du interessert i å bli en del av vårt team ? Du kan sjekke ledige stillinger eller sende inn en åpen søknad og cv og fortelle oss hvorfor akkurat du passer inn ! Henvendelser kan rettes til Petter Pettersen på e-post petter@vikenhandelseiendom.no

 

Besøksadresse

Thomas Heftyes gate 50,

0267 Oslo

Postadresse

c/o JH Forvalter AS

Postboks 433 Skøyen,

0213 Oslo