S58.PNG

Strømsveien 58

Strømsveien 58 ligger i Strømmen sentrum. Dette er et bygg fra 1973 på tre etasjer pluss kjeller som består av kontor, bolig og forretning. Til eiendommen hører det også til 15-20 parkeringsplasser.


Eiendommen ligger innenfor området «Strømmen Øst», hvor kommunen arbeider med en områderegulering for å legge til rette for fortetting i Strømmen sentrum. I planforslaget er eiendommen foreslått til en utnyttelse på 200 %, med formål bolig samt forretning ut mot Strømsveien.

 

Besøksadresse

Thomas Heftyes gate 50,

0267 Oslo

Postadresse

c/o JH Forvalter AS

Postboks 433 Skøyen,

0213 Oslo