Strømsveien 60,2.jpg

Strømsveien 60

Strømsveien 60 ligger i Strømmen sentrum. Det er store og fine vindusflater som gir god profilering, samt at alle næringsseksjonene har egne inngang fra gateplan.


Lokalområdet er kjent for sine næringer og har stort utvalg på alt fra restaurant til kontor. Tett befolket og eiendommen ligger innenfor området «Strømmen Øst», hvor kommunen arbeider med en områderegulering for å legge til rette for fortetting i Strømmen sentrum.

 

Besøksadresse

Thomas Heftyes gate 50,

0267 Oslo

Postadresse

c/o JH Forvalter AS

Postboks 433 Skøyen,

0213 Oslo