031_1966221007.jpg

Strømsveien 70

Strømsveien 70 liggger i Strømmen sentrum. Dette er et bygg fra 1975 på tre etasjer pluss kjeller som består av treningssenter og kontor/helsevirksomhet, samt 20 parkeringsplasser.


Eiendommen ligger innenfor området «Strømmen Øst», hvor kommunen arbeider med en områderegulering for å legge til rette for fortetting i Strømmen sentrum. I planforslaget er eiendommen foreslått til en utnyttelse på 250%, med formål bolig samt forretning ut mot Strømsveien.

 

Besøksadresse

Thomas Heftyes gate 50,

0267 Oslo

Postadresse

c/o JH Forvalter AS

Postboks 433 Skøyen,

0213 Oslo