Viken Handelseiendom er et selskap som alltid er på jakt etter tomter og næringseiendommer med utviklingspotensial. Er du eier eller formidler av slike, setter vi stor pris på å få snakke med deg.

Barcode_Oslo_from_se.png
 

Utviklingseiendommer

Vår filosofi er først og fremst å se på tomtens egenskaper, områdets demografi og grunneiers ønsker. Deretter ser vi på om det er leiligheter, rekkehus, eneboliger, næringsbygg eller en kombinasjon av dette som skaper den beste løsningen.

Har du en eiendom i Oslo eller Romerike, så ønsker vi gjerne å snakke med deg om eiendomsutvikling. Både kjøp og andre samarbeidsformer er interessant for oss.

 

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller andre avtaleformer som eier måtte ønske.


Som eiendomsutvikler er vi er opptatt av å ha et balansert samarbeid, ta hurtige avgjørelser og imøtekomme de ønsker og behov en grunneier har.

 

Eiendomsutvikling

I utviklingsfasen av et prosjekt er det svært viktig for oss å skape de beste løsningene for grunneier, omgivelser, boligkjøpere og næringsleietakere.


Vi er opptatt av å se på et bredt spekter av løsninger en tomt gir, og vurderer derfor alltid flere alternative løsninger på våre prosjekter. De beste løsningene finner vi ved å involvere flere samarbeidspartnere og kompetanseområder i denne fasen.

 

Prosjekt design og planprosess

Her legges detaljene som skaper gode kvaliteter i boligene. Tett samarbeid mellom arkitekt, rådgivere, megler og vår prosjektutvikler er en forutsetning i denne fasen. Vårt fokus med eiendomsutvikling er å skape varige verdier og bruksglede for våre kunder.

Vi har lang erfaring med å samarbeide med kommunen og andre offentlige aktører for utvikling av eiendom. Vi jobber også med prosjekter som krever prosjektering av offentlig infrastruktur.

 

Om du lurer på noe mer eller sitter på med eiendom med utviklingsmuligheter så ta gjerne kontakt med vår utviklingsansvarlig Petter Pettersen på epost Petter@Vikenhandelseiendom.no eller mobilnummer 417 81 406.

 

Besøksadresse

Thomas Heftyes gate 50,

0267 Oslo

Postadresse

c/o JH Forvalter AS

Postboks 433 Skøyen,

0213 Oslo